Yemek Borusu Kanseri

  Yemek Borusu Kanseri Tedavisi Ankara

  Kanser,  vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen habis tümörlere verilen isimdir. Her yıl yüzbinlere kişinin ölüm sebebi olan kanser, çeşitleri olan bir hastalıktır. Genetik yatkınlığın son derece önemli bir faktör olduğu kanser hastalığının da iyileştirilebilme ihtimali fazla yâda az olan kanser çeşitleri vardır. Erken evrede fark edilen kanserler çoğunlukla kemoterapi yada radyoterapi yöntemleri ile çözümlense de ileri evredeki kanserler için cerrahi yöntemler mutlaka çok önemlidir. Yemek borusu kanseri ise günümüzde sıkça rastladığımız bir kanser olmakla birlikte diğer kanser türlerine nazaran daha da erken teşhis edilebilmektedir. Ankara yemek borusu kanseri tanı ve tedavisi yapan Dr. Meral Sözen ile yemek borusu kanseri nedir, teşhisi nasıl yapılır, belirtileri ve sebepleri nelerdir, yemek borusu kanseri ameliyatı öncesi ve sonrası gibi birçok konuya bu makalede vakıf olabilecek ve yemek borusu kanseri ile ilgili birçok bilinmeyeni de görebileceksiniz.

  Yemek Borusu (Özefagus) Kanseri Nedir?

  Ağızdan mideye doğru gıdaların geçişinden sorumlu olan tüp formundaki kas dokusuna yemek borusu adını veriyoruz. Tıpta ise özefagus olarak bilinen yemek borusunu örten dokular sebebiyle yemek borusundaki kanser oluşumlarına özefagus kanseri tanımlamasını yapıyoruz. 2 çeşidi olan yemek borusu kanserinin erken teşhisi oldukça önemlidir. Yassı( skuamöz hücreli) ve salgı & mukus salgılayan yapılardan kaynaklanan adenokanser ise sık gördüğümüz yemek borusu kanseri çeşitleri olarak karşımıza çıkıyor.

  Yemek borusunda bulunan hücreler yaşam boyunca büyür, çoğalır ve ölür. Sonra yerine yeni hücreler gelir ve süreç bu şekilde yaşamımız boyunca devam eder. Özefagus kanseri oluşumunda bu normal döngü dışına çıkan hücrelerin aşırı çoğalması söz konusudur. Vücutta ihtiyaç olmadığı halde yeni hücrelerin oluşumu sonucunda kitseler doku tümörleri oluşur ve yayılım gösterirler. Bazıları iyi olsa da bazıları elbette habis dokulardan oluşur. Ancak, iyi huylular hayati tehdit etmez, çıkarılabilir ve yayılım göstermezler. Etraftaki dokulara yayılmayan iyi huylu tümörler büyüme de göstermezler. Eğer ki söz konusu kanserli tümörler ise, hayati organlara sıçrayıp yaşamı tehdit edebiler, yayılabilir ve sürekli büyüyebilirler.

  Yemek Borusu (Özefagus) Kanseri Tipleri Neler?

  Yemek borusu kanseri tipleri mikroskop altında görüldükleri şekil itibariyle isimlerini alırlar. İşte, yemek borusu kanseri tipleri;

  Adenokanser

  Tüm dünyada sık görülen özefagus kanseri türü. Adenokanser, yemek borusunun alt kısmında ortaya çıkar ve genelde reflü kaynaklıdır. Barret dediğimiz yemek borusu alt ucundaki hücresel değişikliklerde yemek borusu adenokanser riski de artar. Obeziite yani şişmanlık ta bu kanser türünün artmasında bir risk faktörüdür.

  Yassı Hücreli Kanser

  Dünya’nın genelinde sıkça rastlanılan yassı hücreli kanser tipi genellikle yemek borusunun üst kısmına yerleşiyor. Sigara ve alkol tüketenlerde daha sık görülen bu kanser türünün erken teşhisinden sonra sigara ve alkol tüketimi tamamen durdurulur.

  Yemek Borusu Kanserini Tedavi Eden Doktorlar Kimdir?

  Yemek borusu kanserini tedavi eden ekipte; gastroenteroloji, göğüs cerrahisi, medikal onkoloji ve radyasyon onkoloji uzmanı görev yapmaktadır. Onkoloji hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, diyetisyenler, solunum terapistleri, ağrı uzmanı ve konuşma terapisti de bu ekibin içerisinde sizlere yardımcı olmaktadır.

  Dr. Meral Sözen de yemek borusu kanseri için Ankara’da hizmet veren doktorlar arasında yer almaktadır. Kanserin teşhisi, tanısı ve tedavisi için sizlere hizmet veren Dr. Meral Sözen ile yemek borusu kanseri tanısı ve takibinde büyük görev almaktadır.

  Yemek Borusu Kanseri Nasıl Tespit Edilir, Evreleme Nasıl Yapılır?

  Kan testlerinde ve hastanın şikâyeti doğrultusunda şüphe uyandıran yemek borusu kanserinin teşhisi Özofagoskopi ile yapılır. Kanserin teşhisinin konulması sonrasında en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için mutlaka ek testlere ihtiyaç duyulur.  İşte o testler;

  • Tümör Dereceleme Testi (Grading):  Tümör dokusundan alınan biyopsinin patolojik incelemesi yapılır ve normal yemek dokusu hücrelerinden ne kadar farklılaştığı belirlenir. Yüksek gradeli tümörler oldukça hızlı büyür ve de sık yayılır.
  • Evreleme Testeleri: Yemek borusu kanserinin ne kadar yayıldığını ( organ yâda doku tutulumu) görmek amacıyla evreleme testlerine ihtiyaç duyulur. Çünkü, kanser hücreleri yayıldığında büyük ihtimalle yakınlardaki lenf düğümlerini tutacaktır. Karaciğer, akciğer, kemikler gibi birçok bölgeye de yayılım gösteren yemek borusu kanseri evreleme testleri ile daha net ortaya konabilir.

  Evreleme Testleri

  • BT (Bilgisayarlı Tomografi)
  • PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)
  • EUS (Endoskopik Ultrasonografi)

  Kanser Evreleri

  Roma rakamları ile yemek borusu kanserlerinin evrelerini ifade eden doktorlar, genelde erken evre kanseri için EVRE I tanımını kullanır. EVRE IV ise ileri evre kanseri ifade ederken kanser evresi bir takım olgulara bağlı olarak ta değişir: Yemek borusu duvarına ne denli derin tutunduğu, tümörün yerleşim yeri ve kanser hücrelerin lenf nodlarına yâda uzak organlara ne derecede yayıldığı.

  Evre I-II (Adenokanser)

  Grade 1 veya 2 olan EVRE IA’da kanser yemek borusunun iç katlarını tutmaktadır. EVRE IB’de ise yemek borusu duvarını tutan yemek borusu kanseri Grade 3 iken yemek borusunun kas tabakasını tuttuysa Grade 1-2 arasında değişebilir. EVRE IIA ise yemek borusu kas tabakasın tutan kanserin Grade 3’tür. EVRE IIB türü kanserde ise yemek borusunun dış tabakası yâda lenf nodu tutulmuştur.

  Evre I-II (Yassı Hücreli Yemek Borusu Kanseri)

  EVRE IA’da kanser iç bölgeleri tutarken duvarda da görünmektedir ve Grade 1’dir. EVRE IB’de ise kanser yemek borusu duvarında ve Grade 2-3 ‘tür. EVRE IIA’da kanser üst ve orta yemek borusuna yerleşmiş ve hem kas hem de dış tabakasında yer almaktadır Grade ise 2-3 ‘tür. EVRE IIB aşamasında kanser yemek borusunun üst ve orta kısmında yer almaktadır ve Grade 2-3’tür. Ayrıca, kanser yemek borusunun dış katını tutmayıp birkaç komşu lenf düğümünde görülmektedir.

  Evre III Ve IV (Her İki Tip Yemek Borusu Kanseri)

  • Evre IIIA

  Dış tabakayı tutmayan kanser, komşu 3-6 lenf düğümünde gözlenebilir yada dış tabakada görülebilir. Yemek borusunu aşmış olan kanser, komşu diyafram veya plevra gibi dokularda kendine yer edinmiştir. Lenf düğümlerinde kanser hücrelerine rastlanmayabilir.

  • Evre IIIB

  Yemek borusunun dış tabakasını tutan kanser hücreleri, komşu 3-6 lenf düğümüne yerleşmiştir.

  • Evre IIIC

  Kanser hücreleri komşu dokularda görülebilirken 6’ya yakın lenf düğümünde de görülebilir. 7 ve 7’den fazla lenf düğümünde görebildiğimiz kanser hücreleri nefes borusunu yada diğer organları tutmuştur ve müdahalesi imkansızdır.

  • Evre IV

  Karaciğer, akciğer ve kemik gibi alanlara sıçrayan yemek borusu kanseri artık son evrededir.

  Yemek Borusu Kanseri ve Tedavi Seçenekleri

  Kanser hastalığının günümüzde birçok tedavi seçeneği bulunsa da kanserin evrelenmesine göre bu seçenekler sınırlanabilmektedir. Yaygın olarak kullanılan yemek borusu kanseri tedavileri,

  • Kemoterapi
  • Radyasyon Terapisi
  • Cerrahi
  • Hedefe Yönelik Tedavileri olarak uygulanmaktadır.

  Not: Sizin için en uygun tedavi planlaması yapmak için kanserin tipi ve evresi çok önemlidir.

  Yemek Borusu Kanseri Tedavisi Ne Zaman Mümkün?

  Günümüzde tedavi seçeneklerinin yemek borusu kanserinde yeterli olmadığını söylemekte fayda var. Birçok doktor tarafından “klinik araştırma” gruplarında yeni tedavi seçenekleri üzerinde çalışılmaktadır. Ancak, şu anki teknoloji ve tıbbi bilgiler ışığında yemek borusu kanseri tedavisi için cerrahi yöntem en iyi seçenek olabilir. Erken evredeki yemek borusu kanseri söz konusu ise cerrah, yemek borusunun kanserli kısmını alır ve komşu lenf düğümlerini ise çıkartır.

  Eğer bu ameliyatta midenin bir kısmı da alınırsa, mide tüp şeklinde hazırlar ve yemek borusuyla mideyi göğüs kafesi içinde birleştirme işlemi uygular. Aynı zamanda ince yâda kalın bağırsağın bir kısmı midenin yemek borusundaki kısmına birleştirilebilir. Eğer ki mide tamamen alınması gerekiyor ise, bağırsağın bir kısmı kullanılır ve yemek borusu ile bağırsak arasında bağlantı sağlanır. İnce bağırsak içine beslenme tüpü yerleştiren cerrah, iyileşme sürecinde hastanın beslenmesini de sağlayacaktır.

  Radyasyon Terapisi

  Yemek borusu kanserinin her evresinde kullanılabilen radyasyon terapileri, cerrahi işlemlerden önce yada sonra da kullanılabilir ve kemoterapi ile birlikte verilebilir. Kanseri harap eden, tümörleri küçülten ve kanser ağrılarını gideren radyoterapi Türkiye’de sıklıkla uygulanan bir seçenektir.

  NOT: İki tip radyoterapi yöntemi vardır ve kanser hastası bazı kişiler her iki tedavi içinde uygundur.

  • Eksternal Radyoterapi: Dışardan büyük bir cihazdan gelen ışınlar, kanser hücrelerini yok eder. 20 dakikadan daha az olan eksternal radyoterapi, genellikle haftada 5 gün yapılır.
  • “Brakiterapi”:    Yemek borusuna tüp yerleştirilen hasta, ilaçla rahatlatılır ve radyasyon tüp aracılığıyla hastaya verilir. 1-2 gün süren tedavide hastanın bünyesinde radyoaktif madde kalmaz.

  Kemoterapi

  Damar içerisine verilen ilaçlara tedavi edilen hastalar, radyoterapide görebilmektedir. İlaca ve doza bağlı olarak değişen yan etkiler, kişiden kişiye de değişebilir.

  Yemek Borusu Kanserini Yenmek İçin Dr. Meral Sözen Sizleri Bekliyor!

  Yemek borusu kanseri teşhisi ve takibi konusunda Ankara’da görev yapan Dr. Meral Sözen ile kanseri yenmek için tüm tedavi seçeneklerini denemeye var mısınız? O halde, bizlere telefon edin, birlikte savaşalım!

  WhatsApp chat
  Bize Ulaşın
  Yol Tarifi